स्वप्न

एक गिधाड होतं तिथे
टकलं, पिसं झडलेलं
लूत भरलेलं गिधाड
ती तर गरूडाची जागा होती ना?
मग तिथे गिधाड का?

सुवाच्य अक्षरात लिहीलेला शब्द
’आत्महत्या’
’त्या’ चा काना लिहून निब मोडलेलं पेन
सावल्या कागदावर पसरतायत
उजेड कमी होत चाल्लाय

रेल्वेचे रूळ
त्यांना फुटणारे असंख्य फाटे
मग ट्रेन्स, एका मागोमाग एक
प्रचंड वेगात, क्षणोक्षणी ट्रॅक बदलत
थोडा जरी वेग कमी झाला, छोटीशीच चूक
तर अपघात स्फोट आग धूर
किंकाळ्या रडू असहाय्य

स्वप्न बघत होतो
आता सारं काही शब्दात दिसत होतं
मी तळमळत होतो झोपेतच
दुपारचे बारा वाजायला आलेत
मी अजून झोपेतच…

किंकाळ्या रडू असहाय्य
परत परत का तेच?
मी उठायचा प्रयत्न करतो
जमतच नाही
छातीवर डोकं ठेवून रडतंय कुणीतरी माझ्या
मी उठायचा प्रयत्न करतो
जमत नाही
किंकाळ्या रडू असहाय्य
किंकाळ्या रडू असहाय्य

-दुपारी १२.३०
२० ऑक्टोबर ०९
झोपून उठल्या उठल्या लिहीलं…

7 thoughts on “स्वप्न”

देवेंद्र चुरी साठी प्रतिक्रिया लिहा उत्तर रद्द करा.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s