झोप लागते

हव्या नको सगळ्या आठवणी वादळ आणतात डोळ्यांत
डोळ्यांच्या थरथरीला फक्त तुझाच हात हवा वाटतो
जीव थोडा थोडा होत रहातो
इतका बुडतो तुझ्या चुकार स्पर्शांच्या नाठाळ आठवणीत
की श्वास घ्यायची ही आठवण ठेवावी लागते
श्वास ही तुलाच आंदण
छळतो ही तुझ्यासारखाच
अनाम आनंदाची झूल पांघरून
पण दुरून
अशातच कधीतरी मग पापण्यांनी सावरून धरलेलं अवसान गळून पडतं
झोप लागते
गाढ खोल… तुझं स्वप्न पडल्यासारखी

 

आल्हाद महाबळ

 

 

5 thoughts on “झोप लागते”

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s