तू नसताना

एकटेपणाची गातो गाणी तू नसताना
मोजत बसतो श्वास एकटे आलेगेले
तू नसताना

शरीरही आताशा मागे तुझी अनुभूती
कुठेतरी आत्मा हरवून गेला तू नसताना

तू नसताना तू नसताना जप सारखा चालू होता
म्हणालीस जे ‘जप स्वतःला’ तू जाताना

गोड चिंब क्षण साठवलेले तू असताना
प्रेम वेडे उतू गेलेले तू असताना

या व अशा अनेक,
आठवणीत मी हरवून जावे इतके की
लोकांनी शोधत मला फिरावे, तू नसताना…

१२.५१ रात्र
१९ जून ११

3 thoughts on “तू नसताना”

Prerna साठी प्रतिक्रिया लिहा उत्तर रद्द करा.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s