अंतर

अंतर जाणवतं जेव्हा
शब्द अडखळतात
मारतात बुबुळांना धक्के
बाहेर पडायला…
ओठांचं धरण फोडू बघतात
श्वास…
खालीवर करू पहातात

तेव्हा जाणवतं अंतर
तुझ्यामाझ्यातलं
दोन मनांतलं
उन्हातलं…

शब्दांना पोचवतच नाही मग
ही आजची अत्याधुनिक टॅक्नॉलॉजी
आपण दोघंही धुंडाळत बसतो
अर्थ डोळ्यांत, भिरभिरत…
भिरभिरत

पण एव्हाना तर शब्द
गेले असतात खोल काळ्या कोपर्‍यांत
हृदयाच्या…
तू माझ्या छातीला कान लावून
ऐकावंस त्यांना…
पण इतकी जवळिक कुठंय आता?
आपल्यात…

अंतर फारच जाणवू लागलंय अताशा…

 

आल्हाद महाबळ
१२: ५७ दुपार
२२ जुलै १२

4 thoughts on “अंतर”

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s