संवाद

कधी कधी मला फार कोड्यात पाडतात
कवितेनंतर, कवितेबद्दल होणारी
कवीची संभाषणं संवाद वाचन सुरू ठेवा