आवेग आणि निराशा

आवेग आणि निराशा
यांचं नातं काय?
आवेग आणि निराशा वाचन सुरू ठेवा