शितू आणि चानी

काल रात्री उशिरापर्यंत वाचत होतो. गोनीदांची शितू वाचून पूर्ण केली. वाचून पूर्ण केली, पुस्तक खाली ठेवलं. दोन क्षण अगदी शांत बसलो. आजूबाजूलाही सगळीच शांतता पसरली होती. शितूच्या आयुष्यातील एकेक क्षण जसा डोक्यात फिरत होता तशीच आठवली ती चानी. चानी, चिंत्र्यंची चानी. शितू आणि चानी वाचन सुरू ठेवा

दुःखवर्णनाचे वर्णन- शेवट

दुःखवर्णनाचे वर्णन- सुरूवात

दुःखवर्णनाचे वर्णन- मध्य

 

दुःखवर्णनाचे वर्णन- शेवट

तो शब्द भेटला पाहिजे

होय, भेटलाच पाहिजे
हाडामांसाच्या माणसासारखा दुःखवर्णनाचे वर्णन- शेवट वाचन सुरू ठेवा

दुःखवर्णनाचे वर्णन- मध्य

दुःखवर्णनाचे वर्णन- सुरूवात

 

दुःखवर्णनाचे वर्णन- मध्य
दुःखवर्णनाचे वर्णन- मध्य वाचन सुरू ठेवा

दुःखवर्णनाचे वर्णन- सुरूवात

‘दुःखवर्णनाचे वर्णन’ यावर तीन कविता लिहीत आहे. पहिली कविता, सुरूवात; आत्ता देतोय.

 

दुःखवर्णनाचे वर्णन- सुरूवात

दुःखवर्णनाचे वर्णन- सुरूवात वाचन सुरू ठेवा

दळण

दळण तेच दळत रहातं
जातं फक्त बदलत रहातं दळण वाचन सुरू ठेवा

एका सुजलेल्या शहरात…

एका सुजलेल्या शहरात
दुःख फिरतंय बाईकवरून रंपाट

एका सुजलेल्या शहरात… वाचन सुरू ठेवा

शरीरांच्या कविता- नातं

नातं

सुखाचं दुःखाशी नातं काय?
माझं तुझ्याशी नातं काय?
शून्याचं एकाशी नातं काय? शरीरांच्या कविता- नातं वाचन सुरू ठेवा