चुकलेली गणितं -२

प्रत्येकाच्याच स्वार्थाची गणितं
प्रत्येकालाच सोसावी लागतात चुकलेली गणितं -२ वाचन सुरू ठेवा

दळण

दळण तेच दळत रहातं
जातं फक्त बदलत रहातं दळण वाचन सुरू ठेवा

आवेग आणि निराशा

आवेग आणि निराशा
यांचं नातं काय?
आवेग आणि निराशा वाचन सुरू ठेवा

शरीरांच्या कविता- नातं

नातं

सुखाचं दुःखाशी नातं काय?
माझं तुझ्याशी नातं काय?
शून्याचं एकाशी नातं काय? शरीरांच्या कविता- नातं वाचन सुरू ठेवा