शरीरांच्या कविता- कारणं

कारणं

शरीराला कारणं लागतात
justifications लागतात
ती परत वेगळी कळावी लागतात
खोलवर पोचावी लागतात शरीरांच्या कविता- कारणं वाचन सुरू ठेवा