एका सुजलेल्या शहरात…

एका सुजलेल्या शहरात
दुःख फिरतंय बाईकवरून रंपाट

एका सुजलेल्या शहरात… वाचन सुरू ठेवा

Happy Valentine’s Day

ती:
त्याला बाय करून बसमधे… तो पुढच्या सिग्नलला डावीकडे वळून झूऽऽऽम…
एकमेकांचे हात हातात घेऊन दोघंही शांत बसलो होतो. माझं कुठे लक्ष होतं देव जाणे. कदाचित डोळे मिटूनही घेतले असतील मी. त्यानी घामेजलेला त्याचा हात हातातून कधी सोडवून घेतला, बॅगेतून रेड मार्कर कधी काढला आणि दुसर्‍या हाताने माझा हात अलगद पकडून… इतकं सुंदर चित्र कधी गोंदवलं… काही म्हणता काही कळलंच नाही. आणि तो ही अवलियाच! शांतपणे बसला माझी समाधी सुटण्याची वाट पहात. फुलांच्या दोन डहाळ्या, त्यावर छोटीशी नाजूक फुलं एकमेकांकडे बघणारी आणि एकूण आकार हार्ट-शेप्ड! वॉव!! त्यानंतर त्याच्या ग्रे डोळ्यांत खोलवर बघायची चव काही औरच होती. वेगळी मिठी मारायची गरजच भासली नाही मग! Happy Valentine’s Day वाचन सुरू ठेवा