दुःखवर्णनाचे वर्णन- शेवट

दुःखवर्णनाचे वर्णन- सुरूवात

दुःखवर्णनाचे वर्णन- मध्य

 

दुःखवर्णनाचे वर्णन- शेवट

तो शब्द भेटला पाहिजे

होय, भेटलाच पाहिजे
हाडामांसाच्या माणसासारखा दुःखवर्णनाचे वर्णन- शेवट वाचन सुरू ठेवा

Advertisements

दुःखवर्णनाचे वर्णन- सुरूवात

‘दुःखवर्णनाचे वर्णन’ यावर तीन कविता लिहीत आहे. पहिली कविता, सुरूवात; आत्ता देतोय.

 

दुःखवर्णनाचे वर्णन- सुरूवात

दुःखवर्णनाचे वर्णन- सुरूवात वाचन सुरू ठेवा