चुकलेली गणितं -१

थंडगार श्वास माझ्या गरम नाकपुड्यांतून आतबाहेर करत होते.
मी डोळे घट्ट मिटून घेतले होते,
इतर संवेदना बहुतेक विरघळूनच गेल्या होत्या कुठेतरी. चुकलेली गणितं -१ वाचन सुरू ठेवा

अंतर

अंतर जाणवतं जेव्हा
शब्द अडखळतात
मारतात बुबुळांना धक्के
बाहेर पडायला… अंतर वाचन सुरू ठेवा

अर्थ-अनर्थाची कविता

मला खूप काही म्हणायचं असतं
मांडायचं असतं
बोलून दाखवायचं असतं तुला अर्थ-अनर्थाची कविता वाचन सुरू ठेवा

दुःखवर्णनाचे वर्णन- शेवट

दुःखवर्णनाचे वर्णन- सुरूवात

दुःखवर्णनाचे वर्णन- मध्य

 

दुःखवर्णनाचे वर्णन- शेवट

तो शब्द भेटला पाहिजे

होय, भेटलाच पाहिजे
हाडामांसाच्या माणसासारखा दुःखवर्णनाचे वर्णन- शेवट वाचन सुरू ठेवा

दुःखवर्णनाचे वर्णन- मध्य

दुःखवर्णनाचे वर्णन- सुरूवात

 

दुःखवर्णनाचे वर्णन- मध्य
दुःखवर्णनाचे वर्णन- मध्य वाचन सुरू ठेवा

दुःखवर्णनाचे वर्णन- सुरूवात

‘दुःखवर्णनाचे वर्णन’ यावर तीन कविता लिहीत आहे. पहिली कविता, सुरूवात; आत्ता देतोय.

 

दुःखवर्णनाचे वर्णन- सुरूवात

दुःखवर्णनाचे वर्णन- सुरूवात वाचन सुरू ठेवा