चुकलेली गणितं -२

प्रत्येकाच्याच स्वार्थाची गणितं
प्रत्येकालाच सोसावी लागतात चुकलेली गणितं -२ वाचन सुरू ठेवा

Advertisements

शरीरांच्या कविता- नातं

नातं

सुखाचं दुःखाशी नातं काय?
माझं तुझ्याशी नातं काय?
शून्याचं एकाशी नातं काय? शरीरांच्या कविता- नातं वाचन सुरू ठेवा