कॅमेरा

कॅमेरा पुरूष असतो
कॅमेरा पुरूषी असतो कॅमेरा वाचन सुरू ठेवा

अनाघ्रात सौंदर्य

हे सौंदर्य अनाघ्रात कसं?
मर्दानगी गेली कुठे?
उपासकांच्या प्रेमामधली ताकद ती गेली कुठे?