तुझे माझे

जाऊ देत आता
विराण गाणे
तुझे माझे तुझे माझे वाचन सुरू ठेवा

Advertisements

अनाघ्रात सौंदर्य

हे सौंदर्य अनाघ्रात कसं?
मर्दानगी गेली कुठे?
उपासकांच्या प्रेमामधली ताकद ती गेली कुठे?

एक अंधारा खड्डा

दुरून उजेडाचं मुख वाटणार्‍या प्रचंड अंधार्‍या खड्ड्यात कधी पडलो कळलंच नाही. दाणकन्‌ आपटलो, उजव्या भुवईवर जखम झाली. एक प्रत्यक्ष आणि हवं असणारं, असे दोन भाग दिसायला लागले तेव्हापासून. एक अंधारा खड्डा वाचन सुरू ठेवा