काळा चहा करायची पद्धत

नेहमीच्या चहाचा कंटाळा आल्याकारणाने काहीतरी वेगळं करून पहायचं होतं. त्यातच आजकाल जेमी ऑलिव्हर, अकिस किचन, वाहशेफ, गेट करीड वगैरे रेसिपी व्हिडीओज्‌ बघणं चालू असल्याने स्वतःच व्हिडीओ करून पहावा म्हटलं. काळा चहा करायची पद्धत वाचन सुरू ठेवा